עקרונות ותכנים

אד"ם בתנועה - מודעות עצמית ויציבת הגוף

ישיבה כפופה מעטים האנשים המודעים לעצמם, ומועטים מהם המודעים ליציבת גופם.
יציבת גופו של האדם נקבעת במידה מסוימת – כמו תכונות רבות אחרות – מגורמים גנטיים-תורשתיים, מהשפעות הסביבה (חיקוי, תנאי חיים והרגלי חיים) ומיחסי הגומלין שבין שני הגורמים הראשונים. כמו כן מושפעת יציבת הגוף מתהליכי חיים אחרים וממצבי רוח הנרכשים מאליהם וללא תשומת לב עם הזמן.

דוגמאות: נערה מתבגרת המתביישת בהתפתחות שדיה ומבקשת להצניע אותם, מכופפת את כתפיה לפנים ומקמרת את גבה העליון לעתים עד כדי שינויים בעמוד השדרה (קיפוזיס). או ילד ביישן שמנסה "להתחבא" ולכווץ את גופו כדי שלא יבחינו בו לעתים קרובות – במשך הזמן יחולו שינויים שונים במבנה גופו: רפיון-יתר, או נוקשות-יתר, כפיפה וכדומה.

ישיבה זקופה
גם אצל אדם בוגר, מיואש, במצב רוח רע או חלילה בדיכאון – נוכל להבחין ברפיון שרירים, ועם הזמן ייראה גופו רפוי יותר ויותר (לעתים רחוקות יש גם מקרים הפוכים של עודף מתח ונוקשות מוגזמת).

האם למשל שאלתם את עצמכם אי-פעם: "איך אני יושב, איך אני שוכב, עומד או הולך"? או לאחר צפייה ממושכת בטלוויזיה, כאשר מתפתח כאב בצוואר, "האם ידוע לי מה גרם לכך? האם הייתי מודע לאופן ישיבתי? או האם למבנה הכיסא הייתה השפעה על הכאב"? וכשקמתם בבוקר והיו לכם מחושי גב, האם שאלתם את עצמכם, "האם תחושתי בבוקר מושפעת מאופן השכיבה שלי בלילה, או ממבנה המיטה"? וכשאתם אוכלים – "איך אני מחזיק את כלי האוכל (מזלג, סכין, כוס וכדומה)? מהי עוצמת האחיזה? אלו אצבעות אוחזות בכלי? והאם כתפי גם הן מורמות?" וכשאתם רוחצים כלים – "האם הכתפים מורמות? מה עוצמת השפשוף?" או בנהיגה – "באיזו עוצמה אני אוחז בהגה? האם גם בפעילות זו אני מרים כתפי, או אולי מכווץ את מצחי, או את שפתי? והאם אני שקט או מתוח?" וכן הלאה...

עמידה 1לאור האמור לעיל, רצוי מאוד שהאדם יכיר את עצמו ואת גופו, יגלה את הרגליו התנועתיים בחיי היום-יום, יבין את יציבת גופו, ובעזרת הבנתו זו אולי יגלה עוד נדבך מתכונותיו ומהרגליו, ובהם: יכולתו להקשיב, להגיב, להתמיד ועוד. ובשלב מאוחר יותר – יוכל האדם (אם ירצה...) לשנות ולשפר את יציבתו ואת הרגליו בעזרת הכלים המתאימים.

עמידה 2כאן נכנסת לתמונה השיטה שלנו – באמצעות התנסות בתנועה אנחנו עוזרים לאדם המעוניין לעשות את דרכו בהתאם ליכולתו הייחודית. ההתנסות התנועתית מכוּונת להקנות לאדם כלים רבים ומגוונים אשר יפתחו את יכולתו הגופנית בד בבד עם פיתוח יכולת ההבנה שלו: לימוד מחדש של תהליכי תנועה טבעיים שנשכחו ברבות השנים (כמו: איך לקום נכון משכיבה לישיבה, מישיבה לעמידה וכדומה), שיפור הגמשה במפרקים, פיתוח קשב, ריכוז, קואורדינציה, זריזות, כוח ועוד ועוד.